Restaurering og tilbygg

restaureringKjærre Bygg utfører alle typer restaurering – fra montering av nye vinduer og dører til etterisolering, totalrenovering og tilbygg til eksisterende bebyggelse. Vi har høy kompetanse innen restaurering, og viderefører gamle byggemetoder uten at dette kommer i konflikt med dagens krav til tidsriktige løsninger og funksjonalitet. Etterisolering og utskifting av eldre vinduer er gode energireduserende tiltak – og god økonomi.