Grunnarbeide:

Leif Hansen A.S
Jørgen Hermansen

Mur- og betongarbeide:

Onsøy Mur ANS
Jan Engebretsen A.S

Elektro:

A-L Elektriske

Rørlegger:

Kjærre Rør, Ole Jørgen Kristiansen

Leverandør av trematerialer, dører, vinduer:

Maxbo Huseby